logo
phone

צור קשר

בית ספר זיו לאחיות מזמין אתכם ללימודים ברמה אחרת

*
*

  • באנר1
  • באנר6
  • באנר 2
  • באנר 3
  • באנר 5
  • באנר 7
5
nurses
לומדים סיעוד לומדים עולם
nursing

אמנת השירות של ביה"ס

מרכז רפואי זיו
מרכז רפואי זיו

אנו מאמינים בזכות האדם להתפתח, לגדול, לבטא רצונותיו והשקפת עולמו באופן אוטונומי על בסיס תרבותו וחינוכו, לפעול בהתאם ליכולותיו וכישוריו, ולממש את הפוטנציאל האנושי הגלום בו.

 

אנו מאמינים שתפקידו הייחודי של הסיעוד הוא לסייע לאדם - בריא כחולה - בביצוע פעילויות התורמות לבריאות או להחזרתה, או למיתה שלווה: לעשות זאת בדרך שהיה עושה אותה ללא עזרה, תוך העצמתו.

 

אנו מאמינים בזכות וחובת האח/ות להיות מעורב/ת ופעילה ב:

·         קביעת מדיניות המשפיעה על הבריאות בכלל ועל הסיעוד בפרט

·         פיקוח על העשייה הסיעודית המקצועית במסגרת החוק

·         עבודה כחברה שוות זכויות בצוות רב מקצועי

·         קביעת סטנדרטים לאבטחת איכות טיפול

·         קביעת תנאי עבודה הולמים במערכת הבריאות בכלל ובסיעוד בפרט

·         פיתוח אישי ומקצועי

·         פיתוח גוף ידע מקצועי מבוסס ראיות

·         ביצוע מחקרים בתחומי הבריאות

 

אנו מתחייבים להכשיר אחים ואחיות מקצועיים, המיישמים ידע עדכני תוך שילוב מיומנויות תקשורתיות וכישורים שתכליתם: גישה מערכתית, שאיפה למצוינות בעשייה המקצועית, ושמירה על בטיחות.

 

ערכי הליבה עליהם מבוססת העשייה החינוכית שלנו הנם: כבוד הדדי, שקיפות, אמון, מחויבות, יושרה, העצמה ופתיחות. ערכי ליבה אלה הנם נר לרגלינו בבניית תכנית הלימודים וביישומה, ומכוונים את יחסינו עם כל קהלי הלקוחות שלנו.

 

אנו מאמינים שהתהליך החינוכי הוא תהליך דינאמי מתמיד, הדורש בדיקה שוטפת של תכנית הלימודים ושיטות ההוראה, תוך התאמתם למטרות ההוראה, לנעשה בשדה הקליני, לגוף הידע המקצועי המתעדכן, ולאוכלוסיית הלומדים בבית הספר.

 

אנו מאמינים בזכות הסטודנטים להיות שותפים פעילים בתהליך הלמידה, לבטא חשיבה עצמאית ויוזמה, ולפתח את הפוטנציאל האנושי הגלום בהם: בתמיכה, הכוונה ועידוד של סגל ההוראה.

בכל פעילויותינו אנו מחזקים את הקשר הייחודי שיש לבית הספר עם האוכלוסיות אותם משרת ביה"ס, כחלק אינטגראלי מיצירת מחויבות הסטודנט לקהילה ולאזור.

 

נורמות השירות של ביה"ס נקבעות אחת לשנה כיעדים ברי השגה במסגרת סקר הנהלה. יעדים אלה במגמת שיפור מתמיד, צמודים לאמנת השרות ונגזרים מאופייה ומרוחה של אמנה זו ולכן ישנה זיקה חזקה ומתמדת בין האמנה להגדרת היעדים. במהלך כל השנה מתקיים תהליך שוטף של בקרה על העמידה ביעדים אלה והם מעודכנים באופן עיתי.

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד